OM OSS

SIMON ÖHRN KAKEL & BYGG AB
Simon Öhrn Kakel & Bygg AB är ett företag beläget i Dalarna. Företaget grundades år 2010 (fd Simon Öhrn Plattsättning) i Falun av Simon Öhrn. Simon Öhrn har arbetat som plattsättare sedan år 2005 men blev några år senare driven att starta eget. Medveten om att kvalitetsmässigt utförda arbeten ger mer jobb lade han stor vikt på att göra sina kunder nöjda.

"Enda sedan jag började att arbeta som anställd plattsättare har jag märkt av slarvigt arbete och otillräckliga projekttider för att kunna slutställa ett korrekt utfört arbete med kvalitet och noggrannhet. Jag vill inte lämna ett projekt som jag inte är nöjd med, något som inte var möjligt som anställd då man la en större vikt på tid än att utföra ett kvalitetsjobb. När jag är nöjd har alltid kunden varit nöjd. Jag är otroligt noggrann i mitt arbete och utför alltid projekt med bästa möjliga resultat. Jag strävar efter att tänka på "Gör det som att du gjorde det hemma hos dig själv", d v s med omtanke och kvalitet."
Simon Öhrn
CERTIFIERINGAR
Simon Öhrn Kakel & Bygg AB har tilldelats behörighetsbevis från Byggkeramikrådet.
För att tätskiktsarbete i våtrum ska uppfylla kraven i Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV krävs att företaget har behörighet utfärdad av Byggkeramikrådet. Läs mer här
ID06 lanserades av Sveriges Byggindustrier år 2006 för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. Det är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare.
ID06 har flera användningsområden såsom närvaroregistrering i elektronisk personalliggare, digitalisering av utbildningsbevis, företagskontroll och inpasserings- och låsfunktioner. Läs mer här
KVALITET
 • För oss på Simon Öhrn Kakel & Bygg AB är kvalitet ett helhetsbegrepp och omfattar allt som vi kan erbjuda våra kunder, dvs allt inom plattsättning.
 • Kvalitet innebär för oss att våra kunder och medarbetare blir nöjda och att vi på ett proffsigt och effektivt sätt skapar ett bra resultat på våra arbeten.
 • Kvalitet innebär även att våra anställda har en trygg och trivsam arbetsmiljö.
 • För oss på Simon Öhrn Kakel & Bygg AB är det viktigt att göra rätt från början. Kvalitetsarbetet är för oss en kedja från första kundkontakten till avslutandet av arbetet.
 • Vi ställer naturligtvis samma höga krav på våra leverantörer och underleverantörer som vi har på oss själva.
 • I vårt arbete använder vi oss utav egenkontroller för att säkerställa kvaliteten på våra utförda arbeten.
100% KUNDNÖJDHET
 • Hög kvalitet på utförda arbeten
 • Användande av kvalitetsprodukter
 • Konkurrensvärda priser
 • Ett trevligt bemötande
 • Bra dialog och kommunikation
 • Bra tillgänglighet
 • Garanterad färdigställandetid
 • Egenkontroll i samråd med beställare